Bea Beleza
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Polityka prywatności
 1. Informacje ogólne.

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników serwisu internetowego http://beabeleza.pl (dalej: Serwis), w tym zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików cookies (tzw. "ciasteczka").
  2. Operatorem Serwisu jest spółka Bea Beleza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Reglowej 4, 60-113 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983833, NIP 7792383864, REGON 301582331 (dalej: Operator Serwisu lub Operator).
  3. W niektórych przypadkach Operator Serwisu i dostawcy usług wykorzystują cookies, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na Serwisie lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji ma na celu lepsze zrozumienie i usprawnienia działania, funkcjonalności oraz wydajności Serwisu. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies,
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  4. Adresy IP użytkowników odwiedzających Serwis mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.
  5. Operator Serwisu lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą Operatorowi Serwisu usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookies. Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookies powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookies nie będą w takim przypadku rejestrowane.
  6. W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników. Dodatkowo, w Serwisie mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych mogą być udostępniane innym użytkownikom danej platformy społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którą mamy ograniczoną kontrolę i nie mamy jej w ogóle.
  7. Zaznaczając "Chcę otrzymywać informacje na temat oferty i promocji drogą telefoniczną i SMS. Więcej w "polityka prywatności"" wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci podanego numeru telefonu przez Bea Beleza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 2. Dane osobowe.

  1. Dane osobowe przekazywane przez kupującego przy rejestracji w Serwisie oraz składaniu zamówienia są przetwarzane przez Operatora, który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  2. Operator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się listownie pod adresem ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].
  3. Dane osobowe uzyskane od kupującego przy składaniu przez niego zamówienia są przetwarzane przez Operatora wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia, tj. zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży towaru na rzecz kupującego, w tym do dokonaniem płatności oraz zlecenia operatorowi pocztowemu lub przewoźnikowi dostawy towaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami Operatora są możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu umów sprzedaży towarów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności obrony przed roszczeniami z tytułu rękojmi przysługującej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz roszczeniami przysługującymi konsumentom z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. W przypadku wyrażenia przez kupującego dodatkowej wyraźnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w celu informowania Kupującego o promocjach i nowych towarach dostępnych w Serwisie.
  5. Dane osobowe kupującego przekazywane są na rzecz wybranego przez niego operatora pocztowego lub przewoźnika, za pośrednictwem którego Operator dokonuje dostawy towarów nabytych w Serwisie przez kupującego. Dane osobowe kupującego mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Operatora usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT.
  6. Dane osobowe kupującego nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe kupującego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8. Dane osobowe kupującego są przechowywane do czasu upływu terminów dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży towarów zakupionych w Serwisie, a w przypadku wszczęcia jakichkolwiek postępowania dotyczącego dochodzenia tych roszczeń - do ostatecznego zakończenia tego postępowania a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej – do czasu cofnięcia zgody
  9. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody, o której mowa w pkt 4 powyżej – także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Operatora albo poczta elektroniczną na adres [email protected] bądź zgłosić w panelu klienta w Serwisie.
  10. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, narusza przepisy RODO.
  11. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Operatora (uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów).
 3. Informacja o plikach cookies.

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymania sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Operator Serwisu korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Operatora Serwisu znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
  10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.
 4. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Udostępnienie danych.

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Zarządzanie plikami cookies.

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 7. Postanowienia pozostałe

  1. Operator Serwisu może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium